Obec Dušníky
Dušníky

Hlášení trvalého pobytu

 

Hlášení trvalého pobytu

 

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním.


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.


Podmínky a postup řešení:

Vyplnění přihlašovacího lístku a předložení potřebných dokladů.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložení vyplněného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a příslušných dokladů opravňujících k provedení této změny.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad:
PO 09:00  - 12:00          15:00 - 17:00
St  09:00  - 12:00          15:00 - 17:00
 

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz u kterého není oddělena vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu. Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí státního občanství doklad o jeho nabytí. Doklad o vlastictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad opravňující užívání bytu (nájemní smlouva). Úředně ověřené písemné potvrzení oprávněnné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

 

Formuláře:

* Přihlašovací lístek k trvalému pobytu obdržíte při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.


Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Osoby do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny. Platbu v hotovosti lze realizovat na pokladně.


Lhůty pro vyřízení:

nejsou stanoveny

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Do 15 dnů od přihlášení k novému trvalému pobytu je povinností požádat o vydání nového občanského průkazu.

Úřad obce

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10
11
12
13 14
15 16 17 18
19
20 21
22 23 24
25
26
27 28
29 30 1 2
3
4 5

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet