Obec Dušníky
Dušníky

Historie

Osada Zádušníky leží asi 5 km od Roudnice N/L.První záznam pochází z roku 1226. Protože vznikla na zádušním pozemku,byla pojmenována-Zádušníky. Obec Dušníky, znamená ves dušníků,v níž žili Dušníci-poddaní na pozemku zádušním. Dušníky původně patřívaly knížatům českým současně s panstvím budyňským. Při založení kláštera doksanského roku 1141 daroval král Vladislav tomuto polovinu Dušník a to statky dolní.Horní strana se dvorem panským,zvaným Náprava,přecházela v držení různých vladyckých rodin.Dvůr Náprava byl statek svobodný,nepodléhající žádným poplatkům. MŠNázev Náprava se používá dodnes pro prostranství u hasičské zbrojnice,jako Velká náprava,a dětské hřiště jako Malá náprava. Ve válkách husitských pozbyl klášter také Dušníky,toho času ztratil většinu svých osad,kterých si sousedící páni buď přivlastnili,nebo králem Zikmundem a Jiřím z Poděbrad těmto zastaveny byly.Ku konci XV.a začátkem XVI.století patřila horní část Dušník pánům Ilburkům z Charvátců, napotom kolem roku 1535 Hradu pražskému,1580 pak panu Štauchoviz Chlumu.

obecV XVII.století patřila horní část Dušníky Dorotě Smrčkové,která 12.3.1658 prodává smlouvou ves Dušníky Cyrilu Norbertu Hofmanovi,proboštu kláštera doksanského, s dvorem zvaným Náprava,s krčmou a vypálenou tvrzí za 2200 zlatých rýnských.Stav této osady byl po třicetileté válce velmi zubožený.Tehdy bylo v Dušníkách 12 usedlíků,patřících ke klášteru,dvě hospody,dvůr a nějaká chatrč pode dvorem,ovšem vypálená.Ve válkách napoleonských 1804-1813 byl ve dvoře zřízen špitál pro raněné vojíny a současně též hřbitov patřící ke statku Novotných.Na tomto místě při cestě do Nížeboh byla zřízena kaplička.Roku 1832 řádila v obci cholera,na kterou zemřelo 21 osob.Na konci 18.století byla zřízena v Dušníkách pokoutní škola.V roce 1796 vystavil zednický mistr Josef Sýkora domek čp. 41,kde vyučoval dítky se svolením vikariátu.Pro velký počet žactva byla postavena v roce 1868 škola v Nížebohách pro obce Dušníky a Přestavlky.

12.8.1911 podalo dušnické obecní zastupitelstvo žádost o zřízení místní školy.Se stavbou se začalo 14.5.1913.Vyučování v nově postavené škole začalo 1.1.1914.Do školy nastoupilo 42 dětí.

Obec Dušníky ve 20.a 21.století

obec 20.stoletíVýznamnou událostí obce Dušníky byla stavba nové školy z roku 1913. 1.světová válka si vyžádala dle zápisu kroniky 6 mužů z Dušník ,kteří padli na bojištích .V roce 1911 byl starostou p. František Rubeš.V roce 1920 žilo v obci 403 lidí. V obecních volbách byl v roce 1923 zvolen starostou p. František Bláha st.
V roce 1927 byl starostou p. Tůma.V r.1932 byl opět starostou p. Vladimír Tůma.V roce 1937 byla projednávána elektrifikace obce. Tato záležitost však byla odsunuta na neurčito. V září 1940 byl starostou obce p. František Paneš. V roce 1948 byl pčedsedou MNV p.František Laube. Poslední starosta a první předseda MNV,p. František Paneš byl odvolán. V roce 1950 byl jmenován předsedou MNV p.František Husák. 4.května 1951 pak převzal funkci předsedy p. Otakar Veverka. Nejen světové války si vyžádaly oběti na životech. I 50. léta krutě zasáhla do života několika rodin v obci Dušníky.
Dle kroniky byla vystěhována p.Eliška Tůmová čp.15. Uvězněn byl p.František Rubeš, na dolech v Ostravě byl zavalen a usmrcen vojín PTP p. František Hautke. Ostatním "kulakům" byl majetek zabaven a zestátněn. V roce 1964 byl předsedou p.Otakar Veverka a tajemníkem p. Vincenc Muller,který se stal později předsedou MNV Dušníky.Dalšími předsedy MNV v Dušníkách byli: p.František Bláha, p.ing.Miroslav Hejna. Prvním starostou obce se stal v roce 1990 pan František Bláha.Druhým starostou se stal od roku 1999 pan Antonín Kyzlík. V období od 2006 - 2014 byl starostou pan Stanislav Hodík. V období od 2014 -2018 byla starostkou paní Eva Hejnová. V období od  2018  - 2022 je starostkou Ing. Eva Matoušková Meisnerová.  K významným stavbám obce patří elektrifikace obce, která se uskutečnila v roce 1947,stavba prodejny z roku 1972, v roce 1975 stavba veřejného vodovodu, 2001-plynofikace obce,2002 veřejná kanalizace s využitím čističky v Roudnici n/L-Podluskách.

V roce 2000 získala obec do majetku budovu obecního úřadu.obec 2000
V budově školy pracuje Mateřská škola Dušníky, znovu byla zřízena místní knihovna.Byla provedena rekonstrukce kluboven na místním hřišti. V budovách školy a OÚ bylo instalováno plynové topení. Opraveny byly kapličky v obci,hasičská zbrojnice a zastávka autobusu.Zrekonstruováno bylo veřejné osvětlení.Byla provedena asfaltová úprava vedlejších komunikací. Byla provedena úprava a výstavba dětského hřiště. Hlavní stavby plynofikace a kanalizace byly postaveny dotacemi Státního fondu životního prostředí v Praze, Severočeskou vodárenskou spol.a.s. Teplice a Severočesko plynárenskou spol. a.s.Ústí n/L. Průběžně probíhá vysazování zeleně a úprava veřejných prostranství. V jednání je uložení elektrického vedení a telefonů do země, zároveň by mělo být provedeno uložení veřejného rozhlasu.Dalším plánem je nová výstavba rodinných domků s kompletními sítěmi a rekonstrukce hlavní silnice v obci. Tradičně je pořádáno pálení čarodějnic, dětský den, vánoční setkání se seniory, zpívání pod vánočním stromem, vítání občánků. V roce 2003 proběhla oslava 777 let trvání obce Dušníky.

Obec

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6 7 8
9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22
23
24
25 26
27 28 29 30
31
1 2

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet