Obec Dušníky
Dušníky

Odpadové hospodaření v obci

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (154.04 kB)  

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE DUŠNÍKY ZA ROK 2022 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit, ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

PLAST

➢ Umístění: u prostředního rybníka u č. p. 11, u č. p. 94, na křižovatce u kapličky, na návsi naproti hasičské zbrojnici, u zemědělského družstva (vedle ocelokolky), cestou k nové výstavbě, na kopci na začátku panelové cesty,

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky…

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Umístění: u prostředního rybníka u č. p. 11, u č. p. 94, na křižovatce u kapličky, na návsi naproti hasičské zbrojnici, u zemědělského družstva (vedle ocelokolky), cestou k nové výstavbě, na kopci na začátku panelové cesty,

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír…

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Umístění: u prostředního rybníka u č. p. 11, u č. p. 94, na křižovatce u kapličky, na návsi naproti hasičské zbrojnici, u zemědělského družstva (vedle ocelokolky), cestou k nové výstavbě,

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  

➢ Umístění:  sběrní nádoba umístěná za obchodem

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

 

KOVY 

Umístění: za obchodem č. p. 69, kde je umístěn kontejner na drobný kovový odpad

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

BIOODPAD:

Umístění: každý občan může mít u své nemovitosti nádobu na bioodpad,

Co? tráva, seno, zbytky ovoce popřípadě zeleniny

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější. Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Ústeckém kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                             K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2020 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil a vypracoval v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Ústecký kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Ústeckém kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

73,704t směsného komunálního odpadu,

14,8074t papírového odpadu a lepenky,

12,6075t plastového odpadu,

0,0721t kovového odpadu

6,9628t odpadu ze skla,

0,382t textilního materiálu a oděvů,

0,074t odpadu z jedlých olejů a tuků

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 0,33t barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřice, 47,7829t biologicky rozložitelného odpadu. Dále bylo odevzdáno 0,004t absorpčních činidel a filtračních materiálů, 0,045t laboratorních chemikálií a jejich směsí a nebezpečných látek, 0,001t jiných nepoužitelných léčiv, 3,82t pneumatik, 0,09t tuků neuvedených jinde.

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 463 313,37  Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 283 695,37 Kč. 

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 255 600,- Kč,

Na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 155 475,50 Kč

 

 

V Dušníkách 11. dubna 2023

 

                                                                                   Ing. Eva Matoušková Meisnerová v.r.

                           starostka obce                         

     

Úřad obce

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6 7 8
9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22
23
24
25 26
27 28 29 30
31
1 2

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet