Obec Dušníky
Dušníky

Odpadové hospodářství

Harmonogram svozu komunálního odpadu na 2. pol. roku 2023

- každý lichý týden ve středu připravte k vývozu nádobu na komunální odpad již od 6:00

Svoz_2_pol_2023

 

Harmonogram svozu bioodpadu 2023  
Harmonogram svozu bioodpadu 2023

 

Vážení občané,

na základě Obecně závazné vyhlášky číslo  2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí celoroční poplatek za osobu s trvalým pobytem v obci 750,- Kč / rok / osoba, který bude splatný od 1. 1. 2023 do 31. 03. 2023.

Nově se touto vyhláškou stanoví úleva na poplatku ve výši 200 Kč za kalendářní rok na poplatníka, který v daném roce od 1. 1. 2023 dovrší věk 65 let a starším.

Poplatek se vztahuje i na vlastníka nemovitosti, který ji využívá pro rodinnou rekreaci viz. Vyhláška obce 2/2022.

Platbu je možné uhradit v hotovosti nebo převodem na bankovní účet obce vedený u Komerční banky číslo 14325471/0100. Jako variabilní symbol uveďte vaše č. p. a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení. Po zaplacení vám bude vydána nálepka, na základě které bude od 1. 4. 2023 popelnice vyvážena. Při platbě v hotovosti bude nálepka vydaná ihned.  Při využití platby převodem si bude možné nálepku vyzvednout po připsání platby na účet obce nejdříve však po 5 pracovních dnech.

QR platba

Do roku 2030 musí ČR recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době a začne také platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy bude platit, že "nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne". Zkuste se zamyslet a třídit váš odpad, ať nemusíme každý rok zvyšovat poplatek.

Děkujeme všem, kteří už třídí a budou třídit i nadále.  

Intervaly svozů tříděného odpadu:

  • plasty - každý týden
  • papír - každý týden 
  • sklo - 1x měsíčně. 
  • drobný elektroodpad (na sběrném místě)

Stanoviště na separovaný odpad:

č.

bližší popis stanoviště

papír

sklo

plasty a nápojové kartony

1.

u č. p. 11 (u prostředního rybníka)

ano

ano

ano

2.

u č. p. 94

ano

ano

ano

3.

na křižovatce u kapličky

ano

ano

ano

4.

na návsi naproti hasičské zbrojnici

ano

ano

ano

5.

u zemědělského družstva (vedle ocelokolny) cestou k nové výstavbě

ano

ano

ano

6.

na kopci na začátku panelové cesty

ano

ne

ano

plasty

Sběrné místo:

Nachází se za prodejnou potravin (mapa zde). Sběrné místo je k dispozici po domluvě nebo každou sobotu od 10:00 do 12:00 hodin.
Kontejner na směsný odpad je určen pouze pro běžné předměty menších rozměrů. 
Naopak objemný odpad, především velké množství stavební suti a větví, však na naše sběrné místo nepatří. Proto pokud provádíte stavební, vyklízecí či úklidové práce doma a na zahradě, zařiďte si prosím vlastní kontejner. Lze si vybrat hned z několika poskytovatelů a s objednáním svozu vám rádi poradíme.

Plechovky a drobný kovový odpad:

V prostoru sběrného dvora je umístěn kontejner na drobný kovový odpad.

Jedlé oleje:

Sběrná nádoba se nachází za obchodem. Oleje se do kontejneru vkládají pouze v dobře uzavřených PET lahvích. Nepatří sem motorové oleje a jiné nebezpečné odpady! 

Úřad obce

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6 7 8
9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22
23
24
25 26
27 28 29 30
31
1 2

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet