Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální teplota

20.6.2019 01:24

Aktuální teplota:

19,3 °C

Vlhkost:

76,2 %

Rosný bod:

15 °C

Panorama - Dušníky

Malované mapy

Obsah

Odpadové hospodářství

Harmonogram svozu komunálního odpadu na 2. pol. roku 2019

ke stažení v  zde

Ceny za nálepky na odpad

Lístky na popelnice můžete zakoupit v termínech uvedených na webových stránkách obce a po telefonické dohodě na tel. 602 656 464.

Ceny nálepek na svoz odpadu 

 

 

Barva nálepky Typ svozu Termín svozu Cena nálepky
MODRÁ 1 X za 14 dní středa - každý lichý týden 650,00 Kč
ŽLUTÁ 1 x za měsíc středa - každých 28 dní 310,00 Kč
ZELENÁ Kombinovaný

zimní období středa - každý týden

letní období - středa 1x za 14 dní lichý týden

980,00 Kč
       

 

Odpadové hospodářství

Dle vyhlášky je v obci systém na nálepky předplacené na půl roku. Leden-červen, červenec-prosinec. Systém svozu je dle zakoupených nálepek:

1x za měsíc (1 obyvatel v nemovitosti).
1x za 14 dní (2 a více obyvatel v nemovitosti s plynovým nebo el.topením).
Kombinovaný svoz –v topném období každý týden, mimo topné období:1x za 14 dní.

Svozový den STŘEDA

Nálepky jsou prodávány na obecním úřadě měsíc před začátkem svozového období v hotovosti nebo s pozdější platbou složenkou v určeném termínu. Je možné zakoupit předplacený pytel s označením svozové firmy za 50,-Kč, který bude odvezen ve svozový den. Ceny nálepek jsou stanoveny dle počtu svozů. Za budovou obecního úřadu lze uložit do velkoobjemového kontejneru nerecyklovatelný odpad větších rozměrů. Uložení menšího odpadu je zdarma.

Obec Dušníky má 6 stanovišť na kontejnery na třídění odpadu:

 • stanoviště naproti hasičské zbrojnici: 2x papír,  3x plasty, 1x sklo,1x textil
 • stanoviště u panelky: 1x papír, 1x plasty 
 • stanoviště u restaurace 2x papír, 2x plasty
 • stanoviště u bytovek: 1x papír, 1x plasty
 • stanoviště u horního rybníka: 1x papír, 1x plasty, 1x sklo
 • stanoviště u nové zástavby: 2x papír, 2x plasty
 •  

Intervaly svozů tříděného odpadu:

 • plasty - každý týden
 • papír - 1x za 14 dní 
 • sklo - 1x měsíčně. 
 • Drobný elektroodpad ( box od firmy Elektrovin . u prodejny potravin).

 

Stanoviště na separovaný odpad, rozšíření od 23.9.2011

1234

 

Statistiky a výkazy

Katalogové číslo odpadu Popis odpadu množství odpadu v mt 
2014 2015
150 110 obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito znečištěné 0,0120 0,0270
160 103 pneumatiky 0,0000 1,0900
170 405 železo 0,0000 0,4100
200 101 papír a lepenka 6,6640 8,3320
200 102 sklo barevné 5,3750 5,7460
200 110 Oděvy (200 111 textilní materiál) 2,5000 0,0000
200 119 pesticidy 0,0110 0,0160
200 125 jedlý ole a tuk 0,0100 0,0150
200 126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200 125 0,0100 0,0610
200 127 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 0,4340 0,2360
200 132 jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod č. 200 131  0,0020 0,0020
200 133 Baterie a akumulátory  0,0210 0,0130
200 139 plast 9,2560 11,0800
200 201 bioodpad 0,0000 20,0400
200 301 směsný komunální odpad 78,9168 79,3641
200 xxx elektro spotřebiče  0,0000 1,5400
  Celkem 103,2118 127,9721

Achviní dokumenty - odpady

Archivní dokumenty - odpady