Obec Dušníky
Dušníky

Odpadové hospodářství

Harmonogram svozu komunálního odpadu na 1. pol. roku 2023

- každý lichý týden ve středu připravte k vývozu nádobu na komunální odpad již od 6:00

 

 

Harmonogram svozu bioodpadu 2023  
Harmonogram svozu bioodpadu 2023

 

Vážení občané,

na základě Obecně závazné vyhlášky číslo  2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí celoroční poplatek za osobu s trvalým pobytem v obci 750,- Kč / rok / osoba, který bude splatný od 1. 1. 2023 do 31. 03. 2023.

Nově se touto vyhláškou stanoví úleva na poplatku ve výši 200 Kč za kalendářní rok na poplatníka, který v daném roce od 1. 1. 2023 dovrší věk 65 let a starším.

Poplatek se vztahuje i na vlastníka nemovitosti, který ji využívá pro rodinnou rekreaci viz. Vyhláška obce 2/2022.

Platbu je možné uhradit v hotovosti nebo převodem na bankovní účet obce vedený u Komerční banky číslo 14325471/0100. Jako variabilní symbol uveďte vaše č. p. a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení. Po zaplacení vám bude vydána nálepka, na základě které bude od 1. 4. 2023 popelnice vyvážena. Při platbě v hotovosti bude nálepka vydaná ihned.  Při využití platby převodem si bude možné nálepku vyzvednout po připsání platby na účet obce nejdříve však po 5 pracovních dnech.

QR platba

Do roku 2030 musí ČR recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době a začne také platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy bude platit, že "nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne". Zkuste se zamyslet a třídit váš odpad, ať nemusíme každý rok zvyšovat poplatek.

Děkujeme všem, kteří už třídí a budou třídit i nadále.  

Intervaly svozů tříděného odpadu:

  • plasty - každý týden
  • papír - každý týden 
  • sklo - 1x měsíčně. 
  • drobný elektroodpad (na sběrném místě)

Stanoviště na separovaný odpad:

č.

bližší popis stanoviště

papír

sklo

plasty a nápojové kartony

1.

u č. p. 11 (u prostředního rybníka)

ano

ano

ano

2.

u č. p. 94

ano

ano

ano

3.

na křižovatce u kapličky

ano

ano

ano

4.

na návsi naproti hasičské zbrojnici

ano

ano

ano

5.

u zemědělského družstva (vedle ocelokolny) cestou k nové výstavbě

ano

ano

ano

6.

na kopci na začátku panelové cesty

ano

ne

ano

plasty

Sběrné místo:

Nachází se za prodejnou potravin (mapa zde). Sběrné místo je k dispozici po domluvě každý pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin. Nabízíme i možnost odložení menšího množství odpadu mimo pracovní dobu před vrata objektu. Dbejte však, aby je bylo možné otevřít. Zaměstnanci OÚ ho následující pracovní den uklidí.
Kontejner na směsný odpad je určen pouze pro běžné předměty menších rozměrů. 
Naopak objemný odpad, především velké množství stavební suti a větví, však na naše sběrné místo nepatří. Proto pokud provádíte stavební, vyklízecí či úklidové práce doma a na zahradě, zařiďte si prosím vlastní kontejner. Lze si vybrat hned z několika poskytovatelů a s objednáním svozu vám rádi poradíme.

Plechovky a drobný kovový odpad:

V prostoru sběrného dvora je umístěn kontejner na drobný kovový odpad, mimo pracovní dobu je možné odpad odložit před vrata (v tašce / pytli).

Jedlé oleje:

Sběrná nádoba se nachází za obchodem. Oleje se do kontejneru vkládají pouze v dobře uzavřených PET lahvích. Oleje nechte opravdu dobře uzavřené před vraty sběrného místa. Nepatří sem motorové oleje a jiné nebezpečné odpady! 

Úřad obce

Svoz odpadu

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet