Obec Dušníky
Dušníky

Historie

SK Dušníky-Přestavlky A

historieHistorie dušnického fotbalu. (Zapsal p.Antonín Hautke, bývalý kronikář obce Dušníky).
Kopaná má v Dušníkách velkou tradici.V krizových létech 1930 ukončil činnost SK Dušníky a sportovní činnost se přesunula na Malou a Velkou nápravu,kde hráli dospělí i mládež kopanou. Když se přiženil do Dušník p. Jan Košťál,dřívější hráč SK Roudnice n/L, scházelo se víc dospělých i mládeže na Velké nápravě hrát kopanou. P.Košťál byl iniciátorem založení klubu v květnu 1938 SK Dušníky-Nížebohy.Předsedou klubu byl zvolen p. Emanuel Kočí a trenérem p. Košťál.Pokladníkem byl p. Rubeš z Nížeboh,zapisovatelem p. Antonín Veverka. Klub měl velkou členskou základnu,která platila členské příspěvky.Velká návštěvnost příznivců z okolních vesnic při utkáních v Dušníkách,kde se vybíralo vstupné,zajišťovala činnost klubu. Pozemek na hřiště dal k dispozici p. František Cicvárek.Hřiště se muselo urovnat,protože protější strana u lesa byla vyšší a bylo z ní vyvezeno mnoho zeminy. Ve válečných letech napadlo hodně sněhu,který se vyvážel, aby bylo možno trénovat.Prvním soupeřem byla většinou divizní SK Roudnice n/L i jiné kluby. Dříve se hrál systém WM.brankář,pravý a levý obránce,tři záložníci a pět útočníků.Pokud byl silnější soupeř,vypomáhaly útočné spojky v záloze. Čísla hráčů byla od 1 a 11. Kabiny na hřišti byly postaveny až později v 60.letech, a tak se hráči převlékali do dresů v hospodě. Pokud se hrálo na hřištích soupeře,jezdilo se na kolech. Za svými hráči odjíždělo 100-200 příznivců.Mužstvo hrálo III.třídu se soupeři-Budyně n/O, Brozany, Dolánky, Libochovice,Terezín,České Kopisty,Židovice,Čechie Roudnice n/L,Kleneč,Vražkov, Račiněves, Bříza. Po válce hrálo dušnické mužstvo jeden rok II.třídu V mužstvu se během času vystřídalo mnoho hráčů i funkcionářů.Po úmrtí p. Kočího zastával dlouhá léta funkci předsedy pan Jiří Klíma. Tuto funkci převzal syn p. Vlastimil Klíma,který ji vykonává v současné době. Mužstvo mělo velkou hráčskou základnu u žáků ,dorostu i v prvním mužstvu,což zajišťovalo kvalitu prvního mužstva,které obsazovalo přední místa v tabulce soutěže.Postupem času však zůstává jen první mužstvo a mužstvo starších pánů-stará garda.To se také projevilo na výkonech mužstva.
V roce 2000 se SK Dušníky spojila s Přestavlkami s názvem SK Dušníky-Přestavlky. V roce 1999 se konečně podařilo získat pozemek s kabinami do vlastnictví obce Dušníky. Obec Dušníky rekonstruovala s pomocí místních fotbalistů kabiny s novými sprchami a soc. zařízením i pro veřejnost nákladem 250 000,-Kč. Je velká škoda, že se nepodařilo uvést v činnost žákovské mužstvo.Řada hráčů dojíždí do Dušník z okolí. Dušníky postrádají domácí hráče. Důvodem je i ta skutečnost,že dušničtí žáci hrají v okolních obcích a většinou se do dušnického klubu nevrátí. Není již tolik obětavých,kteří by byli ochotni pracovat s mládeží v Dušníkách. Tak trochu se vytrácí opravdové nadšení z fotbalové hry,obětavost. Snad v budoucnu dokážeme navázat na nadšení bývalých hráčů a funkcionářů dušnického fotbalu. Za 65 let činnosti dušnického fotbalu se vystřídala řada hráčů i funkcionářů. Střídaly se úspěchy s neúspěchy,ale zájem o fotbal v Dušníkách zůstává. Faktem je, že dnešní uspěchaná doba a pracovní zatížení příliš fotbalovým amatérům nepřeje. Nelze nevzpomenout jméno pana Miloslava Veverky,který věnoval velké finanční prostředky i čas fotbalu v Dušníkách v 90. letech,a ani nelze opomenout jméno pana Milana Líbala,který předčasně zemřel ve věku 40-ti let.
Na jejich počest se každoročně přádá Memoriál pana Miloslava Veverky a pana Milana Líbala o putovní pohár.
Činnost dnešního FK-Dušníky -Přestavlky je podporována obcí Dušníky, finančními prostředky z brigád hráčů a členskými příspěvky.Činnost podporuje i několik místních podnikatelů. Na místě je i zmínka o podpoře Českomoravského fotbalového svazu. V loňském roce byla finanční podpora dušnikému klubu 0!!! Malé kluby nemají takovou návštěvnost,aby mohly hradit
výdaje za elektřinu,vodu či údržbu sportovišť.Úměrně tomu ani malé obce nemají tak velký rozpočet,aby mohly investovat větší částky.Malým vesnickým klubům však zůstává jen nadšení a láska k fotbalu bez finančních pletich,které se objevují ve vyšších třídách. To je jen námět na zamyšlení některým sportovním funkcionářům.

V květnu 2003 oslavilo mužstvo FK Dušníky-Přestavlky 65 let svého trvání.
Do dalších let přeje hodně sportovních úspěchů.
zakládající člen a dlouhodobý hráč:Antonín Hautke

Sportu zdar a dušnickému fotbalu zvlášť !

Obec

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6 7 8
9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22
23
24
25 26
27 28 29 30
31
1 2

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet