Obec Dušníky
Dušníky

Záměr prodeje

Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. st. 220 – druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2 na základě geometrického plánu č. 484-271/2020 ze dne 20. 7. 2020 v katastrálním území Dušníky.

Podrobnosti ke stažení zde. (129.45 kB)

Datum sejmutí: 9. 2. 2021 Zodpovídá: Václav Šťástka