Obec Dušníky
Dušníky

Odpadové hospodaření za rok 2021

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE DUŠNÍKY ZA ROK 2021 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit, ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

PLAST

➢ Umístění: u prostředního rybníka u č. p. 11, u č. p. 94, na křižovatce u kapličky, na návsi naproti hasičské zbrojnici, u zemědělského družstva (vedle ocelokolky), cestou k nové výstavbě, na kopci na začátku panelové cesty,

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky…

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Umístění: u prostředního rybníka u č. p. 11, u č. p. 94, na křižovatce u kapličky, na návsi naproti hasičské zbrojnici, u zemědělského družstva (vedle ocelokolky), cestou k nové výstavbě, na kopci na začátku panelové cesty,

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír…

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Umístění: u prostředního rybníka u č. p. 11, u č. p. 94, na křižovatce u kapličky, na návsi naproti hasičské zbrojnici, u zemědělského družstva (vedle ocelokolky), cestou k nové výstavbě,

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  

➢ Umístění:  sběrní nádoba umístěná u obchodu

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

 

KOVY 

Umístění: vytvořeno sběrné u obchodu č. p. 69, kde je umístěn kontejner na drobný kovový odpad

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

BIOODPAD:

Umístění: každý občan má u své nemovitosti nádobu na bioodpad,

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny. Tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě. V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedna z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

 

 

 

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

67,744t komunálního odpadu,

14,0242t papírového odpadu,

12,0264t plastového odpadu,

0,0845t kovového odpadu

7,3486t odpadu ze skla,

0,467t textilního materiálu a oděvů,

0,129t odpadu z jedlých olejů a tuků

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 0,52t ostatního odpadu ( barvy, lepidla a pryskyřice,...), 59,4005t biologicky rozložitelného odpadu. Dále bylo odevzdáno 0,3t motorových, převodových a mazacích olejů, 3,49t železa a oceli, 0,006t filtračních materiálů, 0,02t laboratorních chemikálií a jejich směsí a nebezpečných látek a 0,03t pesticidů. Objemného odpadu obec vyprodukovala 11,52t.

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 251 435, 90 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 427 125, 19 Kč.  

 

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 133 690,- Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 123 945,- Kč

 

 

 

V Dušníkách 9. srpna 2022

 

                                                                                   Ing. Eva Matoušková Meisnerová v.r.

                            starostka obce                         

Úřad obce

Svoz odpadu

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1
2 3 4 5

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet