Dušníky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obec_Dušníky_Oznámení_vlastníkům_pozemků

Obec_Dušníky_Oznámení_vlastníkům_pozemků.pdf (8.21 MB)

Oznámení vlastníkům pozemků v obci Dušníky o vstupu na pozemky Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že Správa železnic, státní organizace, bude na území obce Dušníky, k.ú. Dušníky, pořizovat širší mapové podklady potřebné pro přípravu vysokorychlostní tratě RS 4 VRT Praha–Balabenka – sjezd Lovosice. Mapové podklady zpracuje dodavatel geodetických prací – Gefos a.s. Pro řádný návrh stavby je mapováno území, které je širší, než bude využito pro vlastní umístění nové železniční trati. Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby a jejích vazeb na okolí. Rozsah mapovaného území je patrný na přiložené situaci. Geodetické práce budou probíhat v období od května do července 2022. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům (v souladu s § 7 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů). Oznámení vlastníkům dotčených pozemků probíhá vyvěšením na úřední desku obce. V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme požádat o spolupráci a shovívavost při realizaci prací. Investorem akce je Správa železnic, státní organizace. Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: Doplnění geodetických podkladů pro projekt „RS 4 VRT Praha–Balabenka – sjezd Lovosice“, č. j. veřejné zakázky 5154/2022-SŽ-SSZ-OVZ. Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese www.spravazeleznic.cz/vrt. Pro dotazy veřejnosti související se stavbou VRT je zřízena e-mailová adresa vrt@spravazeleznic.cz. Žádáme Vás tímto o zveřejnění tohoto oznámení prostřednictvím úřední desky obce a ponechání vyvěšeného oznámení po celou dobu probíhajících prací. Děkujeme Vám za spolupráci. Ing. Kateřina Pletánková Gefos a.s.

Datum sejmutí: 31. 7. 2022 Zodpovídá: Václav Šťástka