Dušníky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2022

priloha_1073505283_1_Dušníky.xlsx (211.45 kB)

na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) (https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici) byl zveřejněn seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dále jen „NIV“), který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro občany.

Datum sejmutí: 7. 9. 2023 Zodpovídá: Václav Šťástka