Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální teplota

16.6.2019 05:16

Aktuální teplota:

20,3 °C

Vlhkost:

63,7 %

Rosný bod:

13,1 °C

Panorama - Dušníky

Malované mapy

Obsah

 

Obce v okolí

 

Obec Kamýk

kamykObec Kamýk leži na okraji staré sídlení oblastí reprezentované v nejbližším okolí prehistorickými sídlišti ve Velkých Žernosekách a v Libochovanech, s velkým hradištěm uprostřed mezi nimi. Nad obcí, na návrší „na Láskách“, byly před r. 1898 nalezeny předměty z mladší doby bronzové. Pak v r. 1898 tamtéž byl vyzvednut bronzový depot uložený v koflíku, obsahující 57 předmětů z pozdní doby bronzové. Byly nalezeny depoty mincí – 40 denárů knížete Jindřicha Břetislava Přemysla Otakara II atd.

 

 

Obec Nové Dvory

Obec Nové DvoryOsada Mury nedaleko Hostěnic, starodávného sídla Skrčků podle praehistorických nálezů, založena byla jistě v šerém dávnověku při levém břehu řeky Ohře našimi předky. Již tajemné jméno Mury svědčí o jejím stáří. Byl tu založen kostelíček ku cti sv. Klimenta asi koncem 10. století, svědčící na kult prvých slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje. Také to dokazuje nedávno objevený hřbitov na polích sousedů novodvorských při pravém břehu Ohře blízko bývalých Mur s nesčetnými kostrami z první doby pohanské, užívaný až do zániku staré osady.

 

 

Obec Martiněves

3V 16. stol zde byla postavena tvrz. K tvrzi byl při jejím jihozápadním nároží připojen přístavek, který byl posléze zrušen. K tvrzi přiléhala velká zahrada. Existují dohady, že předchůdkyní uvedené tvrze mohla být i tvrz starší, ze 13. nebo 14. stol. To by mohlo být bezpečně zjištěno až důkladným stavebním...

 

 

 

 

Přestavlky

Více

 

Straškov-Vodochody

Více